Akademicka

Poliklinika Stomatologiczna

Nasze Usługi

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.

Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. (NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna) powstała w 2002 roku z jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu – obecnie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Najważniejszą cechą SCTT jest wysokospecjalistyczne kompleksowe prowadzenie procesu leczniczego z zastosowaniem najnowszych technik diagnostyki i leczenia z zastosowaniem technologii 3D i osiągnięć medycyny regeneracyjnej. W jej skład wchodzą poradnie specjalistyczne: Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Ortodoncji z Poradnią Wad Rozwojowych Twarzy, Protetyki Stomatologicznej z Poradnią Rehabilitacji Narządu Żucia, Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej i Przyzębia oraz Chirurgii Stomatologicznej. Od 2018 roku rozwijane są 3 nowe poradnie tj.: Cyfrowa Stomatologia, Poradnia Dysfunkcji Narządu Żucia i Endodoncji oraz Chirurgii Stomatologicznej, które zapewniają unikatowy w skali województwa, a także kraju wysokospecjalistyczny zakres usług stomatologicznych.

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii