Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Cerec stomatolog wrocław

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna wyposażona jest w nowoczesny Tomograf komputerowy 3D, umożliwiający wykonanie trójwymiarowych zdjęć twarzoczaszki.
Już nie trzeba wykorzystywać dużych, mniej bezpiecznych i niedostępnych tomografów szpitalnych.
Teraz zapraszamy do naszej kliniki - badanie trwa tylko kilka minut i jest wykonywane w komfortowych warunkach.


Tomograf komputerowy stomatologia wrocław
  • SIRONA GALILEOS 3D

Stożkowa tomografia stomatologiczna (CBCT) jest obecnie najnowocześniejszą technologią obrazowania rentgenowskiego. Metoda jest w pełni cyfrowa i pozwala podczas jednego badania kilkunastosekundowego otrzymać trójwymiarowy obraz struktur czaszki w polu o wymiarach 15/15/15cm.


CEREC CAD/CAM
  • CEREC CAD/CAM

Skaner inEos Blue charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją skanowania modeli i wycisków, posiada również funkcję automatycznej stopklatki. Zaletą oprogramowania CEREC inLab jest funkcja automatycznego wyznaczania powierzchni żującej projektowanej odbudowy i dopasowanie jej do powierzchni zgryzowej zęba antagonistycznego.

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.