Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Tomograf komputerowy 3D

Akademicka Polikliika Stomatologiczna wyposażona jest w nowoczesny Tomograf komputerowy 3D, umożliwiający wykonanie trójwymiarowych zdjęć twarzoczaszki.
Już nie trzeba wykorzystywać dużych, mniej bezpiecznych i niedostępnych tomografów szpitalnych.
Teraz zapraszamy do naszej kliniki - badanie trwa tylko kilka minut i jest wykonywane w komfortowych warunkach.


Tomograf komputerowy 3D
  • SIRONA GALILEOS 3D

Dzięki aparatowi Galileos uzyskujemy obrazy rentgenowskie dające szczegółowe informacje o obszarze twarzoczaszki od kości nosowej aż do wierzchołka podbródka.

W czasie zaledwie 14 s aparat Galileos rekonstruuje informacje o przestrzeni 15 x 15 x 15 cm.


Aparat pozwala na wykorzystanie otrzymanych danych do uzyskania zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych. Dawka promieniowania, którą otrzymuje pacjent, jest porównywalna z jednym klasycznym zdjęciem pantomograficznym. Efektywny czas naświetlania to zaledwie 7 s. Pozycjonowanie pacjenta jest wyjątkowo proste, dzięki pojedynczej linii laserowej, wybór parametrów ekspozycji sprowadza się do zatwierdzenia sylwetki pacjenta na czytelnym ekranie dotykowym.


Oprogramowanie GALAXIS wykorzystuje nawigację w skanowanej objętości na planie zdjęcia pantomograficznego. Dzięki temu w intuicyjny sposób można uzyskać żądane przekroje szczęki i żuchwy lub oznaczyć przebieg kanału żuchwy.

Moduł GALILEOS Implant jest unikatowym systemem komputerowo wspomaganego planowania implantów, działającym niezależnie od systemu implantologicznego.

Dzięki temu każdy lekarz może wybrać preferowany system implantologiczny.


Nowością jest współpraca z systemem CAD/CAM CEREC, dzięki której możliwe jest planowanie implantów zorientowane protetycznie oraz wycinanie szablonów w gabinecie stomatologicznym.


© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.