Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Protetyka Stomatologiczna wrocław

Poradnia świadczy specjalistyczne usługi z zakresu :

  • Profilaktyki w protetyce stomatologicznej
  • Przygotowania jamy ustnej do zasadniczego leczenia protetycznego
  • Leczenia protetycznego przy użyciu protez płytowych osiadających częściowych i całkowitych, protez natychmiastowych i nakładowych
  • Napraw i podścielenia protez płytowych
  • Wykonania protez stałych i protez szkieletowych z precyzyjnymi elementami utrzymującymi
  • Dokonujemy zaopatrzenia protetycznego pacjentów po zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki
  • Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie zaburzeń czynności stawów skroniowo- żuchwowych
  • Wykonujemy leczenie redukcji chrapania z zastosowaniem wewnątrzustnych aparatów
  • tel. 71 78 40 368

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.