Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Poradnia świadczy specjalistyczne usługi z zakresu:

  • Profesionalnego usuwania złogów nazębnych nad- i podziąsłowych
  • Kompleksowej terapii chorób przyzębia:

- leczenia zachowawczego
- leczenia chirurgicznego: zabiegi regenarcyjne i resekcyjne

  • Zabiegów plastycznej chirurgii periodontologicznej
  • Diagnostyki i leczenia chorób błony śluzowej jamy ustnej
  • Współpracy przy leczeniu ortodontycznym, protetycznym i implantologicznym

Rejestracja do Poradni Stomatologicznej - Periodontologia

  • tel. 71 78 40 368

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.