Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Specjalistyczna Poradnia Ortodoncji świadczy usługi z zakresu:

  • Diagnostyki czynnościowej
  • Profilaktyki z odpowiednią diagnozą ortodontyczną i planem leczenia
  • Leczenia za pomocą aparatów płytkowych
  • Leczenie ortodontyczno - protetyczne z możliwością zakotwienia na implantach
  • Mechanicznej terapii przy użyciu aparatów stałych i zamków ortodontycznych.
  • Skojarzone leczenie chirurgiczno- ortodontyczno- protetyczne w leczeniu między innymi zgryzu otwartego, głębokiego oraz krzyżowego.
  • Program rozszczepowy

Rejestracja do Poradni Stomatologicznej - Ortodoncja i Ortopedia Szczękowo-Twarzowa

  • tel. 71 78 40 368

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.