Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

narodowy fundusz zdrowia

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w miejscu udzielania świadczeń we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 w następującym zakresie:

  • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
  • świadczenia protetyki stomatologicznej
  • świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
  • świadczenia ogólnostomatologiczne
  • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
  • program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna realizuje również umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w miejscu udzielania świadczeń we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 w następującym zakresie:

  • Świadczenia chirurgii stomatologicznej
  • Stomatologii Zachowawczej

Świadczenia w przedmiotowym zakresie udzielane są osobą ubezpieczonym, a także posiadającym prawo do świadczeń opieki zdrowotrej. W celu potwierdzenia powyższego należy przedstawić adekwatny dokument przytoczony na stronach DOW NFZ, tj.:

Aktualny stan prawny dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego:

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.