Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Wykonujemy następujący zakres specjalistycznych zabiegów chirurgicznych:

  • Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych
  • Resekcje i hemisekcje
  • Zabiegi na tkankach miękkich jamy ustnej
  • Zabiegi w przypadku rozległych ubytków kostnych z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych ( błony i biomateriały) tzw. sterowana regeneracja kości.
  • Implantologia

Rejestracja do Poradni Stomatologicznej - Chirurgia Stomatologiczna ul. Krakowska 26

  • tel. 71 78 40 368

Rejestracja do Poradni Stomatologicznej - Chirurgia Stomatologiczna ul. Borowska 213

  • tel. 71 39 09 642

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.