Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

SIRONA CAD/CAM CEREC

Akademicka Polikliika Stomatologiczna wyposażona jest w nowoczesnej obrabiarki CEREC CAD/CAM.
CEREC inLab składa się z zewnętrznego skanera wycisku lub modelu, obrabiarki oraz oprogramowania umożliwiającego zaprojektowanie prac protetycznych.


SIRONA CAD/CAM CEREC
  • SIRONA CAD/CAM CEREC

CEREC inLab pozwala na wykonanie takich prac, jak:

  • pełnoceramiczne podbudowy protetyczne koron, podbudowy mostów częściowych i całkowitych do 12 punktów;
  • monolityczne, pełnoceramiczne odbudowy typu: inlay, onlay, licówka, korona częściowa i korona całkowita;
  • indywidualne łączniki na transfery tytanowe;
  • precyzyjne podbudowy z materiałów polimerowych i wosku do wykonania podbudowy z metalu;
  • tymczasowe odbudowy pojedynczych koron i mostów do 55 mm;
  • indywidualne prace wymodelowane wcześniej z wosku.

Skaner inEos Blue charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją skanowania modeli i wycisków, posiada również funkcję automatycznej stopklatki.
Zaletą oprogramowania CEREC inLab jest funkcja automatycznego wyznaczania powierzchni żującej projektowanej odbudowy i dopasowanie jej do powierzchni zgryzowej zęba antagonistycznego.
Oprogramowanie informuje również projektującego o sile kontaktu z zębami antagonistycznymi i z zębami sąsiadującymi, minimalnej grubości podbudowy lub odbudowy oraz uwzględnia skurcz dla procesu synteryzacji. Obrabiarka CEREC inLab MCXL wykonuje zaprojektowaną pracę z dokładnością do 25 μm. Bloki ceramiczne szlifowane są w komorze z silnym chłodzeniem wodnym, co wpływa na trwałość ceramiki. Bloki dla systemu CEREC inLab produkowane są przez firmy: VITA, Ivoclar-Vivadent, Sirona, 3M. CEREC inLab współpracuje również z kamerą wewnątrzustną w wersji dla gabinetu stomatologicznego. Niewielkie wymiary zewnętrzne systemu CEREC inLab i duże możliwości sprawiają, że jest to urządzenie dla każdej nowoczesnej pracowni protetycznej.


© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.