Academia Medica Wraticlaviensis
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Stomatologia borowska 3D

Zapraszamy Panstwa do skorzystania z naszych usług w nowo otwartym miejscu udzielania świadczeń: Wielospecjalistycznej Poradni Stomatologicznej, znajdującym się na terenie budynku H (wejście główne) Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213


Tomograf komputerowy 3D
  • Wielospecjalistyczna Poradnia Stomatologiczna

Zapraszamy do skorzystania z usług:
- Chirurgii stomatologicznej - dowiedz się więcej
- Stomatologii Zachowawczej - dowiedz się więcej  • Rejestracja

tel. (71) 78 40 280 - ul. Krakowska 26
tel. (71) 39 09 642 - ul. Borowska 213

© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.